Nieuwsbrief

Van Stockum's Veilingen B.V. geeft enkele keren per jaar een nieuwsbrief uit.

De nieuwsbrief is er in verschillende rubrieken.

U kunt zich hier aanmelden.


Nieuwsbrief Boek- & Prentveiling Van Stockum's Veilingen - Nov/Dec 2016

logonieuwsbrief_venduehuis.jpg

Geachte heer of mevrouw,

Van Stockum's Veilingen nodigt u van harte uit voor de aanstaande boek- en prentveiling op de nieuwe locatie: Nobelstraat 5 in Den Haag.

Kijkdagen
De kijkdagen worden gehouden op donderdag 10 november tot en met maandag 14 november, telkens van 10.00 tot 17.00 uur (behalve op zaterdag 12 november: 10.00 tot 16.00 uur).

Veilingdagen
De veiling vindt plaats op woensdag 30 november (boeken) en donderdag 1 december (prenten). Beide veilingen beginnen 's-middags om 14:00 uur in de Nobelzaal van het Venduehuis, Nobelstraat 5 te Den Haag.

Catalogus

Onze geillustreerde catalogus kunt u in zijn geheel raadplegen op onze website: vanstockums-catalogus.nl

Via de online catalogus kunt u uw bod uitbrengen op het kavel van uw keuze. Hiervoor dient u te beschikken over een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt zich hier registreren. Uw start bod dient minimaal de getoonde richtprijs te bedragen. We bieden u ook de mogelijkheid een commissie bod te registreren. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar ons secretariaat (info@vanstockums-veilingen.nl), voorzien van uw naam en adresgegevens, het kavelnummer en het bedrag van uw bieding. Op 30 november (boeken) en op 1 december (prenten) zullen de kavels tijdens de zaalveiling door de veilingmeester worden geveild, waarbij de op dat moment ontvangen online biedingen en de commissiebiedingen worden meegenomen in het biedproces. Op beide veilingdagen kunt u desgewenst aanwezig zijn in de zaal of online meebieden (zie hieronder).

Invaluable

Het live volgen van de veiling en/of het tijdens de veiling uitbrengen van een online bod kan via Invaluable (zie: www.invaluable.com). We verwachten ook onze veilingapplicatie alsdan hiervoor beschikbaar te hebben. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Veilingaanbod

In onze najaarsveiling bieden wij o.a. de bibliotheek aan van boekhistorica Hannie van Goinga-van Driel (1939-2014). Zij was docent Boekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de auteur van een standaardwerk over de boekdistributie in de Republiek tussen 1720-1800.

Van de bekende Haagse poppenspelers Guido van Deth (1913-1969) en Felicia van Deth-Beck (1931-2015) bieden wij een keuze uit hun verzameling boeken en prenten aan, onder meer een uitgebreide collectie volks- & kinderprenten en de zeldzame platenatlas uit 1896 over het Indonesische poppen- & schimmenspel "De Wajang Poerwa".

In de afdeling Indonesia komt een zeer zeldzame eerste druk aan bod van "De Indische Archipel", een platenatlas verschenen tussen 1865-1876 en geillustreerd met 24 schitterende gekleurde litho's.

In de afdeling kunstboeken komt een complete reeks van het tijdschrift "Wendingen" onder de hamer. Tussen 1918 en 1932 verschenen in totaal 116 afleveringen en veel beroemde kunstenaars ontwierpen hiervoor de omslagen, waaronder El Lissitzky en Jan Toorop.

In de afdeling Old & rare is een particuliere collectie topografie opgenomen, waaronder een prachtig uniform gebonden reeks van de "Hedendaagsche Historie, Of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren" (28 delen, uitgegeven tussen 1732-1763).

Prentenveiling
In onze prentenveiling bieden wij het vierde gedeelte aan van de handelsvoorraad van Joep Kervezee (in leven eigenaar van antiquariaat Het Bisschopshof) met daarin een ruime collectie Nederlandse topografie (waaronder stadsplattegronden). Tevens komt een fraaie collectie achttiende-eeuwse opticaprenten aan bod en originele tekeningen van Bernard Picart (1673-1733) en Ottomar Elliger (1666-1732).

Wij hopen u tijdens de kijkdagen en/of tijdens de veilingdagen te mogen begroeten in de Nobelstraat 5 te Den Haag.

Met vriendelijke groeten,
Jaap van Eesteren

(Hoofd Boek- en Prentveilingen, gecertificeerd taxateur Boeken & Prenten, lid Federatie TMV)

79_thumb.jpg 262_thumb.jpg 266_thumb.jpg

613_thumb.jpg 657_thumb.jpg 825_thumb.jpg

518_thumb.jpg


AFTER SALES / COLLECTIE ROYAL IMTECH

logonieuwsbrief_venduehuis.jpg

Geachte heer, mevrouw,

Morgenavond (17 juni) loopt de na verkoop van onze boek- en prentveiling van juni af. U kunt nu nog boeken en prenten aanschaffen voor 60% van de oorspronkelijke richtprijs via vanstockums-catalogus.nl/portal/aftersales.

Tevens wijs ik u op de speciale versie van de kunst- en antiekveiling van het Venduehuis op 29 en 30 juni a.s. waarin opgenomen de volledige kunstcollectie van het vorig jaar failliet verklaarde Royal Imtech N.V. met bijzondere werken van o.m. Karel Appel, Kees van Bohemen, Corneille, Woody van Amen en Jan Roëde. U bent van harte welkom op de kijkdagen van het Venduehuis van 24 t/m 27 juni aan de Nobelstraat 5 te Den Haag. Voor meer informatie zie www.venduehuis.com.

Met vriendelijke groet,

Peter Meefout

****FOR OUR ENGLISH SPEAKING CUSTOMERS****

Dear Sir or Madam,

Tomorrow evening June 17 the after sales of the June auction is running off. There is still a final change to purchase the remaining books and prints at 60% of the original estimate via vanstockums-catalogus.nl/portal/aftersales.

I also invite you for the special edition of the arts and antiques auction of the Venduehuis on June 29 and 30. During the first day of this auction we will auction the complete art collection of Royal Imtech N.V. which company was declared bankrupt last year. This is a collection of 1.500 pieces of art with art works of artists like karel Appel, Kees van Bohemen, Woody van Amen and Jan Roëde. You are welcome to visit the viewing days of this collection on June 24-27 at the Nobelstraat 5 in Den Haag (see: www.venduehuis.com).

Kind regards,

Peter Meefout

Angermann_472.jpgDezentje_357.jpgWoodyvanAmen_438.jpg


Aankondiging / Announcement

logonieuwsbrief_venduehuis.jpg

Geachte heer of mevrouw,

Voor onze aanstaande boek- en prentveiling (1 & 2 juni) biedt Van Stockum's Veilingen u de mogelijkheid om tijdens de veiling live mee te bieden.

Om live mee te kunnen bieden dient u eerst uw account aan te maken bij Invaluable. Onze online veilingcatalogus op Invaluable vindt u hier.

Daarnaast blijven natuurlijk de traditionele biedmogelijkheden (in de zaal, telefonisch of via een biedopdracht via onze website) van toepassing.

Voor vragen over het bieden via Invaluable kunt u bellen met 070-364980 of 070-3658857.

Hoogachtend,
Jaap van Eesteren

****FOR OUR ENGLISH SPEAKING CUSTOMERS****

Dear Madam or Sir,

At our upcoming books and prints auction on June 1 and 2, Van Stockum's Auctions will offer the option to place bids in real time through the website Invaluable.

You must be registered with Invaluable in order to be able to place your online bids. Our online catalogue on Invaluable is available here.

In addition to this, you will be able to place bids in person in the sales room, by telephone or using a proxy bid via our website.

Sincerely,
Jaap van Eesteren


Nieuwsbrief: juni 2016

logonieuwsbrief_venduehuis.jpg

Geachte heer, mevrouw,

Van Stockum's Veilingen B.V. nodigt u van harte uit voor de aanstaande boek- en prentveiling op de nieuwe locatie: Nobelstraat 5 in Den Haag.
De kijkdagen worden gehouden op donderdag 19 mei, vrijdag 20 mei, zaterdag 21 mei, zondag 22 en maandag 23 mei, telkens van 10.00 tot 17.00 uur.
De veiling vindt plaats op woensdag 1 juni (boeken) en donderdagmiddag 2 juni (prenten).

Onze geïllustreerde catalogus kunt u in zijn geheel raadplegen op onze website: www.vanstockums-catalogus.nl

In deze voorjaarsveiling bieden wij de bibliotheek aan van Prof. dr. Cornelis Augustijn (1928-2008), in leven hoogleraar Algemene kerkgeschiedenis tot 1650 aan de Vrije Universiteit en vermaard Erasmus-kenner.
De kern van deze collectie omvat de periode van de Reformatie en de zestiende eeuw, met centraal daarin het leven en werk van Desiderius Erasmus. Diens verzamelde werken, de zeldzame folio-uitgave in elf delen uitgegeven door Pieter van der Aa in Leiden tussen 1703-1706, vormt hierin een hoogtepunt.

Tevens bieden wij het derde gedeelte aan van de handelsvoorraad van Joep Kervezee, in leven eigenaar van antiquariaat Het Bisschopshof, met daarin een collectie wereldkaarten en kaarten van Suriname en Noord- & Zuid-Amerika.

In de afdeling Old & rare is een uitgebreide particuliere collectie Nederlandse topografie en zakatlassen opgenomen, waaronder de klassieke plaatsbeschrijvingen van Den Haag (De Riemer), Delft (Van Bleyswijck & Boitet) en Amsterdam (Commelin, Dapper, Van Domselaer, Pontanus & Von Zesen).
In deze sectie ook een fraaie uitgave uit 1612 van L. Guicciardini's "Beschrijvinghe van alle de Nederlanden" en de Maaskamp-editie uit 1805 van P. Fouquet Jr., "Nieuwe atlas van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen".

Bij de afdeling manuscripten komen twee bijzondere kavels onder de hamer. Het eerste betreft een liber amicorum voor Elise de Hartog, vervaardigd tussen 1880 en 1906, met daarin 105 (muzikale) bijdragen van beroemde componisten en musici, zoals Camille Saint-Saëns, Edvard Grieg en Alexander Glazounov.

Daarnaast een onbekend gebleven manuscript in het Nederlands, gedateerd 1757, van de hand Johan Friedrich Liernur met betrekking tot het aanvoeren van een leger: "Memorie Boeck of Verzaameling van alderhande soorten van lijsten in den dienst gebruikelijk sijnde, of geweest hebbende, Staat der Sterkte der trouppen van den Staat, met hunner betalinge, (..). Ranglijst van de Generaaliteijt en Stafs Officieren (..)".

Bij de moderne boeken komt een uitgebreide verzameling (19e-eeuwse) boeken op het gebied van militaire geschiedenis ter veiling naast een puntgaaf exemplaar van "Der Blaue Reiter", de beroemde almanak uit 1912 van Wassily Kandinsky en Franz Marc.
Bij de moderne prenten wordt een omvangrijke collectie van 32 etsen aangeboden van Willem de Zwart (1862-1931) en vormt de bekende litho "Tegenstelling (Orde en Chaos)" van M.C. Escher het hoogtepunt in deze rubriek.

Wij zien u graag tijdens de kijk- en/of de veilingdagen.

Met vriendelijke groet namens het Venduehuis der Notarissen en Van Stockum's Veilingen,

drs. P.A.G.W.E. Pruimers en Jaap van Eesteren

1002 1020 520 898 961

logo-venduehuis-white.png.jpg

Van Stockum's Veilingen B.V.
Nobelstraat 3A
2513 BC 's-Gravenhage
telefoon 070 - 3 64 98 40 / 41
info@vanstockums-veilingen.nl

Uitschrijven / Opt-Out


Nieuwsbrief: april 2016

logonieuwsbrief_venduehuis.jpg

In het verleden was u gewend een catalogus van de militariaveiling van Van Stockum's Veilingen te ontvangen. Zoals u zult hebben vernomen wordt deze veiling in het vervolg door het Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage georganiseerd.

Met genoegen bericht ik u hierbij dat de eerstkomende militariaveiling zal plaatsvinden op 13 april aanstaande. Kijk voor de aanvangstijd van deze rubriek op de website van het Venduehuis: veilingschema

De kijkdagen worden gehouden op 8, 10 en 11 april op het adres Nobelstraat 5 te Den Haag. Gaarne nodigen wij u hierbij uit deze kijkdagen te bezoeken.

Kijkdagen:

  • 8 en 11 april van 10:00-17:00 uur
  • 10 april van 13:00-17:00 uur

De militariaveiling omvat ca. 150 kavels, t.w. ca. 110 kavels slag- en steekwapens w.o. diverse Nederlandse (cavalerie)sabels, degens en ponjaards, een zeldzame Russische sabel, Nederlandse, Duitse en Franse bajonetten, diverse Oosterse dolken (w.o. kindjals, dahs en yambiya's).

Voorts enkele vuurwapens (w.o. een Maleisisch lontslotgeweer, percussie jachtbuksen en een Flobertgeweer), helmen en onderscheidingen.

Uiteraard kunt u de voorwerpen ook bezichtigen op de website van het Venduehuis: catalogus
Indien u een bod uit wenst te brengen dan kan dit digitaal en/of in de zaal.
U dient zich hiervoor te registreren aan de balie van het Venduehuis of via de website: registreren

Wij hopen u op één van onze kijkdagen respectievelijk veilingdagen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet namens het Venduehuis der Notarissen en Van Stockum's Veilingen,

drs.P.A.G.W.E. Pruimers

E3 H-B Duitse Helmen O4B Q4B

logo-venduehuis-white.png.jpg

Van Stockum's Veilingen B.V.
Nobelstraat 3A
2513 BC 's-Gravenhage
telefoon 070 - 3 64 98 40 / 41
info@vanstockums-veilingen.nl

Uitschrijven / Opt-Out


Nieuwsbrief: maart 2016

logonieuwsbrief_venduehuis.jpg

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bericht ik u dat Van Stockum's Veilingen B.V. na ruim 182 jaar zelfstandigheid is opgegaan in het Venduehuis der Notarissen van 's Gravenhage, gevestigd in 1811. Hiermee zijn het oudste antiekveilinghuis van Nederland en het oudste boekveilinghuis in Nederland, beide ook nog in Nederlandse handen, samen qua werkterrein alsook in omvang het grootste veilinghuis van Nederland geworden.

Beide veilinghuizen gaan verder onder de oude vertrouwde naam, met dien verstande dat in het vervolg alle kunst-, antiek-, aziatica- en militariaveilingen zullen worden georganiseerd door het Venduehuis der Notarissen, terwijl de boek- en prentveilingen het domein blijven van Van Stockum's Veilingen B.V.

De algehele directie zal worden gevoerd door de heer Peter Meefout, terwijl de heer Jaap van Eesteren verantwoordelijk zal zijn voor de organisatie van de boek- en prentveilingen.

Het vertrouwde adres aan de Prinsegracht is inmiddels verlaten voor het nieuwe onderkomen in een eveneens historische Haagse omgeving in de Nobelstraat 3A (inbreng + kantoor) resp. 5 (veilingen).

Ikzelf blijf tot 1 augustus a.s. bereikbaar als adviseur. Hierbij dank ik een ieder die Van Stockum's Veilingen gedurende vele jaren trouw bleef voor alle vormen van medewerking en steun. Het spreekt vanzelf dat de service en toewijding die u van ons gewend was ook in de nieuwe constellatie zal zijn gewaarborgd.

Rest mij u nog vele jaren kijk-, verzamel- en koopplezier zowel bij Van Stockum's Veilingen als het Venduehuis der Notarissen toe te wensen. Voor de veilingdata van de diverse veilingen in 2016 verwijs ik u graag naar de site www.venduehuis.com.

Met vriendelijke groet,

Drs.P.A.G.W.E. Pruimers

logo-venduehuis-white.png.jpg

Van Stockum's Veilingen B.V.
Nobelstraat 3A
2513 BC 's-Gravenhage
telefoon 070 - 3 64 98 40 / 41
info@vanstockums-veilingen.nl

Uitschrijven / Opt-Out